Novice spletnega mesta

Vračanje v šolo

Vračanje v šolo

od Urban Kržan -
Število odgovorov: 0

Spoštovani starši in učenci!

v osnovne šole se v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije.

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se bo organiziral v matični učilnici oddelka (priloga: načrt učilnic), učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema so izbirni predmeti).

Objavljena so tudi podrobna prenovljena navodila NIJZ za nadaljnje delovanje šol (priponka). Zaščitna oprema se še naprej uporablja v skladu s priporočili NIJZ.

V šolski objekt v času od 1. 6. 2020 dalje vstopajo samo učenci in zaposleni, vsi ostali odrasli, starši šolajočih učencev, vstopajo v šolo le v nujnih primerih in po predhodni najavi v tajništvu oz. pri posameznemu učitelju. Ob tem so dolžni upoštevati vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja, … ). Zaželeno je, da se najavijo preko e-pošte: tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si ali na elektronski naslov učitelja, objavljen na spletni strani šole v zavihku o šoli.

V šoli se bomo potrudili, da bomo z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov zagotovili vašim otrokom varno okolje in prijetno delovno vzdušje.

V pričakovanju ponedeljkovega začetka vas lepo pozdravljam!

 Nevenka Lamut, ravnateljica