Novice spletnega mesta

Vračanje učencev v šolo

Vračanje učencev v šolo

od Urban Kržan -
Število odgovorov: 0

Spoštovani starši in učenci!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pričnemo z vračanjem v šole učencev od 1. do 3. razreda ter v ponedeljek, 25. 5. 2020, z vračanjem učencev 9. razreda. Prav tako se s ponedeljkom, 18. 5. 2020, za naše učence pričnejo tečaji jezikov, instrumentov, solo petja in računalništva, ki jih bodo poučevali naši učitelji ob upoštevanju navodil stroke. Zanje velja urnik, ki je veljal pred ukrepi. Od 25. 5. 2020 dalje bo za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave, ki težko dosegajo standarde znanja ali imajo zaradi izobraževanja na daljavo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, organizirana učna pomoč.

Za vse zgoraj naštete učence morajo starši podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero potrdijo, da je otrok zdrav.

Za učence od 4. do 8. razreda pouk poteka še naprej na daljavo. E-učilnica se nahaja na naslovu https://ucilnica.osbrod.si/.

V šolski objekt v času od 18. 5. 2020 dalje vstopajo samo učenci in zaposleni, vsi ostali odrasli, starši šolajočih učencev, vstopajo v šolo le v nujnih primerih in po predhodni najavi v tajništvu oz. pri posameznemu učitelju. Ob tem so dolžni upoštevati vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja, … ). Zaželeno je, da se najavijo preko e-pošte: tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si ali na elektronski naslov učitelja, objavljen na spletni strani šole v zavihku o šoli.

Lep pozdrav,

Nevenka Lamut, ravnateljica


Priloga: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo