V spletni učilnici za predmet nemščina so objavljena gradiva za pouk nemškega jezika in za nemško bralno značko.