Kategorije predmetov


Novice spletnega mesta

Vračanje učencev v šolo

od Urban Kržan -

Spoštovani starši in učenci!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pričnemo z vračanjem v šole učencev od 1. do 3. razreda ter v ponedeljek, 25. 5. 2020, z vračanjem učencev 9. razreda. Prav tako se s ponedeljkom, 18. 5. 2020, za naše učence pričnejo tečaji jezikov, instrumentov, solo petja in računalništva, ki jih bodo poučevali naši učitelji ob upoštevanju navodil stroke. Zanje velja urnik, ki je veljal pred ukrepi. Od 25. 5. 2020 dalje bo za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave, ki težko dosegajo standarde znanja ali imajo zaradi izobraževanja na daljavo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, organizirana učna pomoč.

Za vse zgoraj naštete učence morajo starši podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero potrdijo, da je otrok zdrav.

Za učence od 4. do 8. razreda pouk poteka še naprej na daljavo. E-učilnica se nahaja na naslovu https://ucilnica.osbrod.si/.

V šolski objekt v času od 18. 5. 2020 dalje vstopajo samo učenci in zaposleni, vsi ostali odrasli, starši šolajočih učencev, vstopajo v šolo le v nujnih primerih in po predhodni najavi v tajništvu oz. pri posameznemu učitelju. Ob tem so dolžni upoštevati vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja, … ). Zaželeno je, da se najavijo preko e-pošte: tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si ali na elektronski naslov učitelja, objavljen na spletni strani šole v zavihku o šoli.

Lep pozdrav,

Nevenka Lamut, ravnateljica


Priloga: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Projektni dan

od Urban Kržan -

NAVODILA ZA PROJEKTNA DNEVA »NAŠ KRAJ SKOZI ČAS« (15. IN 16. 5.) ZA UČENCE

Cilj projekta je predstaviti naše kraje (Vižmarje, Brod, Tacen) ter njihovo zgodovino, zanimivosti, pomembne dogodke …

Na izbiro imate različne oblike dela. Vsak učenec si izbere eno od spodnjih oblik:

a. Napiši pesem o svojem kraju ali delu kraja (Šmarna gora, reka Sava, piramida, šola, gasilci).

b. Nariši svoj kraj.

c. Napiši zgodbo o kraju, ki so ti jo povedali starši, stari starši, krajani, o tem, kako je bilo nekoč tukaj (nastanek trgovin, kako so oni hodili v šolo, opiši kakšno dogodivščino s Šmarne gore …).

d. Poišči nekaj starih fotografij kraja.

e. Izdelaj maketo kraja ali dela kraja (most čez Savo, Šmarne gore, Tacenskih brzic, šole z okolico, nove telovadnice, piramide …).

f.  Zberi stare članke in stare fotografije kraja in šole, ki jih morda hranijo tvoji starši, stari starši, ali jih poiščite v starih časopisih (časopis četrtne skupnosti Šentvid).

 

Izberi eno izmed možnosti oziroma oblik dela in izdelek pošlji svojemu razredniku do 10. 6. 2020. Učenci razredne stopnje boste izdelke poslali po e-pošti, učenci predmetne stopnje pa boste svoje izdelke oddali v spletni učilnici.

Najboljše izdelke bomo uporabili naslednje leto na predstavitvi projekta in jih objavili v zborniku.


Lepo bodite in ostanite zdravi!

Barbara Purkat in Nives Butara-Kovač


Likovno snovanje

od Urban Kržan -

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

Učenci, ki obiskujete izbirni predmet Likovno snovanje 1, 2 in 3.

Ugotovili smo, da je prišlo do napake. V spletni učilnici so bile ves čas do zdaj likovne naloge za Izbirni predmet Likovno snovanje na napačnem mestu. Zdaj se je ta napaka odpravila. Poglejte pod rubriko Izbirni predmeti. Bodite pozorni za katero LS gre – 1, 2 ali 3.

Naloge so za opraviti in jih naredite med prvomajskimi počitnicami, saj so naloge, ki niso zahtevne, ker imate ves material v šoli.

Pošljite jih do 8.5.2020 na moj e-mail: jasna.os.babic@gmail.com,

ki sem ga odprla samo za šolske zadeve (ne pošiljajte na šolski e-naslov).

Lep pozdrav!

Jasna Babič


Starejše teme...